top of page
LogoType.png
silhouette.png

Arkhe

Arkhe, bu sözcüğü ilk kullanan Sokrates öncesi yaşamış, Miletos'lu yani Anadolulu bir filozof olan Thales'tir. Her şeyin kaynağını, kosmozun doğasını ve doğuşu sorgulamış; felsefenin de doğuşunu simgeleyen bir yargı oluşturmuştur. 

Her oluşum gibi, Soil in Stuff da bir Arkhe'ye, Kosmoz'a ve Arayışa sahiptir. Şekillendiği teruarın ışığında tasarlanmış, el yapımı özgün ürünlerin "Yeme Anları" için sunulması fikrin kıvılcımı olmuştur. 

Soil in Stuff oluşumunun arka planında çok kuvvetli bir anahtar kelime benimsenmiştir, "ANADOLU". Bu topraklar insanlık tarihinde çok önemli bir rol oynamış ve insanlığın gelişiminin izlerini taşımıştır. Herkesin bildiği ise bir köprü vazifesi üstlenmiştir; doğu ve batı, modernizm ve gelenekselcilik, İslam ve Hristiyanlık gibi bir çok olgu arasında.... 

İLK SEBEP, KÖKEN VEYA BAŞLANGIÇ.... 

bottom of page