top of page
LogoType.png
silhouette.png

Hakkında

Soil in Stuff marka fikri, 2013 yılında Gıda Tasarımı (Food Design Master Course_ IED Roma) üzerine yüksek lisans yapmakta olan endüstri ürünleri tasarımcısı Egemen Tamcı tarafından ortaya konmuştur. Tasarımcının Roma’da kurgulamaya başladığı bu fikir bir çok seramik sanatçısı, mimar, iç mimar, ürün tasarımcısı ve zanaatkar danışmanlığında  üretimle desteklenerek 2018 yılında vücut bulmuştur.

Marka yaratma sürecinde duyusal (Sensory) ve duygusal (Emotional Design) tasarım anlayışı göz önünde bulundurulup kullanıcı odaklı bütünleşik bir deneyim hedeflenmiştir. Soil in Stuff’ın ses tonuyla ve hikayeleriyle kullanıcı da bir iz bırakmak istemesinin yanı sıra ait olduğu Terruar’ın yani Anadolu topraklarının geçmiş ve gelecekle olan bağlantısını ürünleriyle ülke içinde ve çoğunlukla da ülke dışında kullanıcılara sunması ve tanıtması marka vizyonu olarak benimsenmiştir.

Anadolu topraklarının her köşesinde ve her dokusunda izlenebilen mutfak kültürü Soil in Stuff için büyük bir avantaj yaratmıştır. Bu topraklar üzerinde yaşamış bir çok etnik kültürün sunduğu araçlar sayesinde de elinde geniş ürün yelpazesi ve hikayeye sahip olmuştur. Soil in Stuff, içinde doğduğu mutfak kültürünü incelerken “Gıda-Kullanıcı Etkileşimi, Yeme Deneyimi, Yeme Postürü, Sofra Paylaşımı, Sofra Sanatı” konularına, diğer bir deyişle “Yeme Anlarına” odaklanmıştır.

bottom of page