top of page
LogoType.png
silhouette.png

Toprağın Hikayesi

Anadolu...

Amazon'ların at koştuğu, peri kızı Daphne'nin bir nehir kenarında ağaca dönüştüğü, Paris'in Helen'i sakladığı, Demre'li Nikolas'ın çocuklar için mucizeler yarattığı ve Nuh'un gemisini karaya oturttuğu topraklar... Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasında kalan memleket...

Antik Yunanlıların tabiri ile "Anatoli"; Doğu'daki ülkedir, güneşin doğduğu topraklardır, gün doğumudur Anadolu..

Göbeklitepe ve Karahantepe gibi ilk yerleşik hayatın izlerinin bulunduğu bu topraklar sadece Helen toprağı ya da Osmanlı toprağı değildir. Anadolu bir köprüdür; dinler, diller ve kültürler üstü bir yerdir. Abidin Dino'nun "Yüz" kitabında da bahsettiği gibi "...bu topraklara her ya da kim geldiyse Anadolulaşmıştır....".

Soil in Stuff, bahsi geçen bu toprakların dokusunu, kültürünü, yapısını, üzerinde yaşayan ve yaşamış her sakininin izini incelemeye ve izlemeye çalışmıştır; aslında, içinde doğduğu teruar'ı tanımayı ve tanıtmayı amaçlamıştır. İşte tam da bu amaç doğrultusunda kendine bir misyon edinmiştir; masalcı olmak ve bu toprağın hikayesini herkese anlatmak... Sadece anlatmak bu toprakları tanımaya yetmeyeceği için ona dokunmak, onu koklamak ve hissetmek gerekmektedir. Bu yüzden Soil in Stuff koleksiyonlarıyla bu hikayeye herkesi davet etmektedir.

bottom of page